Gå til innhold

Det norske trygdesystemet, brosjyre Arbeids- og sosialdepartementet. Finnes i norsk og engelsk utgave

Brosjyre fra Arbeids- og sosialdepartementet, gir en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler. Finnes i norsk og engelsk utgave. Januar 2016.

Det norske trygdesystemet/The Norwegian Social Insurance Scheme

Innhold

Sosiale tjenester

Dette er et utvalg norske lenker for sosiale tjenester.  På høyre side finnes noen hurtigvalg til andre startsteder og lenkesamlinger som ikke dekkes av menyene under.

Arbeidsforskningsinstituttet. Evaluering av Nav-reformen

Inneholder nyheter og publikasjoner om evaluering av Nav-reformen.

Fafo

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsforskning, og utfører oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt.

Fontene

På tidsskriftet Fontenes nettsted finnes bl.a. nyheter, fagartikler, kronikker, debatt og kommentarer.

Nav. Sosiale tjenester i Nav-kontoret

Nav sin temaside om sosiale tjenester. Her finnes informasjon og nyheter om de ulike satsningsområdene.

NOVA. Helse, velferd

Forskning om helse og velferdstjenester.

Sosialforsk - Høgskolen Oslo og Akershus

Sosialforsk forsker på hvordan velferdsstrukturer på makro-, meso- og mikronivå påvirker helse og velferd hos individer. Forskningen er delt i fire satsingsområder.

Telemarksforskning. Helse- og velferdsforsking

Fagområdet dekker velferdsteknologi, psykisk helse, eldreomsorg, frivillighet og sivilsamfunn, barne- og ungdomsforskning.

Veiviser – Bolig for velferd

En digital verktøykasse utviklet primært for kommunene. Veiviseren omhandler blant annet temaer som: kommunal planlegging, bosetting av vanskeligstilte, integrering, innovasjon, oppfølgende tjenester og arbeidet knyttet til sårbare overganger fra fengsel, barnevern og helseinstitusjoner.

Gå til toppen