Helsetilsynet

Prosjektet skal utforske korleis leiarar og helsepersonell opplever tilsyn, for betre å forstå mekanismer for endring, og evaluere effekt på organisasjonsnivå og på tenestekvalitet. Prosjektet vil gå over fleire fasar. Vi vil starte med ei kvalitativ caseundersøking for å få meir kunnskap om korleis tilsyn blir opplevd. Deretter vil vi bruke kvantitative metodar for å studere samanheng mellom tilsyn og ulike effektar på organisasjonsnivå.  Resultata skal publiserast internasjonalt.

Nøkkelen til virkningsfull og varig endring ligger hos virksomhetene. Pasienter med sepsis – får de raskere behandling i akuttmottak? Oppfølgingen av landsomfattende tilsyn 2016–2018

Rapport fra Helsetilsynet 8/2019
forsidebilde rapport 8, 2019 fra Helsetilsynet

Artikler fra prosjektet:
Effects of external inspection on sepsis detection and treatment: a study protocol for a quasiexperimental study with a stepped-wedge design Hovlid E, Frich JC, Walshe K, et al.
BMJ Open 2017 ;7:e016213. doi:10.1136/bmjopen-2017-016213.

A retrospective review of how nonconformities are expressed and finalized in external inspections of health-care facilities Hovlid E, Høifødt H, Smedbråten B, Braut GS.  
BMC Health Services Research 2015 15:405. (25.1.2016)

Erfaringskonferanse etter sepsistilsynet 20. september 2018, invitasjon, program

Foredrag fra erfaringskonferansen om sepsis i akuttmottak

Historien om et avvik i lys av Sepsis-3 og " I trygge hender" Anders B. Martinsen, Oslo universitetssykehus, Medisinskfaglig ansvarlig, Akuttmottaket, Ullevål  

Sepsis forbedringsbehov i mottak UNN Tromsø Trine Olsen Universitetssykehuset i Nord-Norge

Principper for ledelse af kvalitetsudvikling Christian von Plessen, centersjef Center for kvalitet region syd, Danmark

Pasientsikkerhetsprogrammet- synergieffekter av samarbeid med Helsetilsynet Anne Kristin Ihle Melby Pasientsikkerhetsprogrammet