Helsetilsynet

Prisen er i år på kr. 25.000 og utdeles som et reisestipendium.

Elisabeth Engesland, som er journalist i Aftenposten, får prisen fordi hun er en vel orientert journalist som har ydet en meget hederlig innsats på feltet helseopplysning. Hun har på mange måter gjort en pionerinnsats, idet hun har skrevet om helse lenge før dette ble populært. Det er siste års innsats som danner grunnlaget for bedømmelseskomiteens vurdering i henhold til prisens statutter, og Elisabeth Engeslands virksomhet her føyer seg fint til tidligere års innsats.

Sosialdepartementet har opprettet Karl Evangs Pris for å stimulere interessen og innsatsen for god helseopplysning, og som en honnør til den tidligere helsedirektørs pionerinnsats på dette felt. Prisen overrekkes den 19. oktober hvert år på Karl Evangs fødselsdag.