Helsetilsynet

Prisen er i år på kr. 25.000 og utdeles som et reisestipend.

Årets pris deles av programsekretær Ingrid Espelid Hovig og  professor Kaare R. Norum - som begge, både sammen og hver for seg har gjort en stor innsats for å spre kunnskap om kosthold og ernæring til publikum ved hjelp av massemedia. De har presentert helseopplysning innen dette emnet på en mønstergyldig måte og har klart å forenkle og alminneliggjøre stoffet uten at det er gått ut over det faglige innhold og nivå.

Deres arbeid på dette viktige feltet går langt ut over det de i sine stillinger kunne ventes å være forpliktet til.

Sosialdepartementet har opprettet Karl Evangs Pris for å stimulere interessen og innsatsen for god helseopplysning, og som en honnør til den tidligere helsedirektørs pionerinnsats på dette felt. Prisen overrekkes den 19.oktober hvert år på Karl Evangs fødselsdag.