Helsetilsynet

Kjøpmann Knut Børge Knutsen fra Nøtterøy er tildelt Karl Evangs pris for helseopplysning 1994. Han får prisen for sitt enestående engasjement og utradisjonelle måte å drive helsefremmende ernæringsarbeid på. Knutsen har bl.a. vært leder av dagligvaregruppa i prosjektet MAT FOR FOLKET. Prisen som deles ut for 14. gang, er på 35 000 kroner. Bedømmelseskomiteen, som hadde 10 kandidater å velge mellom, gikk enstemmig inn for kjøpmann Knut Børge Knutsen. Statens helsetilsyn deler ut prisen hvert år på Karl Evangs fødselsdag 19. oktober.

Knutsen har de siste fire årene vært primus motor med utradisjonelle ideer og tiltak både for Vestfold og landet for øvrig. For å fremme interessen for sund mat, har han spesielt gått i bresjen for samarbeid med bakere, frukt- og grønnsakgrossister og med andre utradisjonelle samarbeidspartnere. Han har vært aktivt og positivt med i forskjellige sammenhenger med foredrag og undervisning, spesielt innenfor prosjektet MAT FOR FOLKET og dagligvarehandelen. Han har også hatt undervisning for studenter i forebyggende og helsefremmende arbeid, og undervisning til andre tverrfaglige grupper og organisasjoner som har helsefremmende arbeid innenfor sine daglige gjøremål.

Dagligvarehandelen er hovedområdet for folks valg av matvarer. Utvalg og tilbud bestemmes i alt vesentlig av næringsmiddelprodusenter og dagligvarehandel. Markedsføringen foregår i forhold til bedriftenes behov for å selge. Knut Børge Knutsen har benyttet sin dagligvareforretning som utøvende arena for å få folk til å velge sund mat. Dette er en stor utfordring til dagligvarehandelen, som har store muligheter for å påvirke folks kostvaner. Erfaringer fra prosjektet har vist muligheter for utvikling og vilje til samarbeid fra næringsprodusenter og dagligvarehandelen.

Det er for denne samlede innsats i det helsefremmende og forebyggende arbeid at kjøpmann Knut Børge Knutsen belønnes med Karl Evangs pris.