Helsetilsynet

Avdeling for kommunale helse- og omsorgstenester (avd. 2) i Statens helsetilsyn har ansvar for:

  1. hendingsbasert tilsyn med verksemder og helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstenester
  2. planlagt tilsyn med verksemder i kommunale helse- og omsorgstenester
  3. krav om innsyn i Statens helsetilsyn sine dokument
  4. klagesaker (rettsklager) som gjeld kommunale helse- og omsorgstenester og tenester
  5. tvang og makt ovanfor brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
  6. oppgåver etter smittevernloven
  7. alternativ behandling
  8. tilsyn med folkehelsearbeid
  9. styring av og støtte til fylkesmennene sitt tilsynsarbeid

Avdelinga blir leia av avdelingsdirektør Anne Myhr.