Hopp til hovedinnhold

Avdeling for varsel og operativt tilsyn (tidligare Undersøkelseseininga) (avd. 4) i Statens helsetilsyn har ansvar for å handtere varsla alvorlege hendingar i spesialisthelsetenesta, utrykningar og handsaming av tilsynssaker som startar med varsel etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a.

Avdelinga har også ansvar for tilsyn med blodbankverksemd (blodforskrifta) og håndtering av humane celler og vev (forskrift om handtering av humane celler og vev).

Avdelinga har ansvar for styring av og støtte til fylkesmennene sitt arbeid innanfor sitt område.

Avdelinga blir leia av fungerande avdelingsdirektør Anders Haugland.

Meir om varselordninga kan finnast i menyen Oversikt – varsel om alvorlig hendelse i helse- og omsorgstjenesten.