Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn har utarbeidet et nytt rundskriv som inneholder viktig informasjon til deg som har fått tilbakekalt rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og/eller B helt eller delvis, eller som har gitt frivillig avkall på den for et begrenset tidsrom eller på ubestemt tid.
Hensikten med rundskrivet er å informere om:

  • Når og hvordan er det mulig å få tilbake rekvireringsretten
  • Hvilke krav vi setter til dokumentasjon dersom du søker om å få rekvireringsretten tilbake

Rundskrivet inneholder også en veiledning for setterekvirent av vanedannende legemidler. Setterekvirenten skal skrive ut nødvendige legemidler til pasienter i din virksomhet istedenfor deg.