Braut GS
Målestokk eller rettesnor?
I: Deg til ære, oss til gavn. En antologi fra Kirkens bymisjon. Stavanger: Wigestrand, 2011: 49-53