Johansen LT, Øian P
Barn som dør eller får alvorlig skade under fødselen
Tidsskrift for den norske legeforening 2011; 131: 2465-2468