Helsetilsynet

Furulund OKH, Langberg H, Wiik-Larsen E, Rustad D 
Bør en ikke-samtykkekompetent pasient få dialyse mot sin vilje?
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:144-7.