Helsetilsynet

Rudi HM
Ny varslingsplikt for spesialisthelsetjenesten og utrykningsgruppe i Statens helsetilsyn (pdf)
Overlegen 2011; 2: 24-25