Helsetilsynet

Braut, GS
Rettslege rammer for pasientar og helsepersonell
I: Mæland JG, Haug K, Høyer G, Krokstad S, red. Sosialmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk, 2011: 139-162