Refsum AL
Vi skal bygge en ny kultur for pasientsikkerhet [intervju med Lars E. Hanssen] (pdf)
Overlegen 2011; 2: 3-11