Helsetilsynet

Bogetun G
Bedre tilsyn av helse- og omsorgstjenestene med aktiv brukerinvolvering. Intervju med Bente Kristin Smedbråten, seniorrådgiver i Helsetilsynet
SOR-rapport 2016: 2: 16-19.