Helsetilsynet

Bogetun G
Brukerinvolvering - brukermedvirkning for alle!  Refleksjoner om samiske tjenestemottakeres mulighet for brukermedvirkning.
SOR-rapport 2016: 2: 2-15.