Helsetilsynet

Pedersen JR, Østvold K
Fylkesmann: – Tviler på om tilsynet med barnevernet er godt nok. [intervju med fylkesmann Bård Pedersen og Jan Fredrik Andresen]
NRK Troms 15. april 2016.