Helsetilsynet

Johansen LT
Hvordan bør journalføringen være i en hektisk hverdag? Hva mener Helsetilsynet?. (pdf) 
Perinataldag Helse Sør-Øst 14. april 2016. [foredrag]