Helsetilsynet

Fintland I, Braut GS
"... jeg har prøvet lit av livet siden jeg var paa Lindøen" – fortellinger fra et skolehjem. (pdf)
Socialmedisinsk tidskrift 2016; 2: 199–206.