Helsetilsynet

Hanger MR
Pliktbrudd. Store forskjeller mellom fylkene. [intervju med Ragnar Hermstad]
Dagens medisin 2016; 6: 4–5.