Helsetilsynet

Hermstad R
Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. (pdf) 
Kurs HMED4101/SYKVIT41314 «Kvalitet og pasientsikkerhet». Universitetet i Oslo 15. februar 2016. [foredrag]