Helsetilsynet

Markussen M, Hegvold IK, Stav SR, Engtrø F
Tryggere utskriving av pasienter fra sykehus [kronikk]
Adressa.no 24. februar 2016.