Helsetilsynet

Retningslinjer for Fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A.
Internserien 9/2012 (pdf) Se også Vedtaksskjema – Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A) Helsedirektoratet. Erstatter også IK-3/2008 Retningslinjer Helsetilsynet fylkets behandling vedtak klagesaker pasientrettighetsloven kap 4 A.