Helsetilsynet

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning (jf. helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9)
Internserien 14/2010 (pdf) Ny versjon februar 2012