Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker Del I (Saksbehandlingsveileder for fylkesmannen)

Internserien 2/2009 (pdf) November 2016. Erstatter også IK-28/1997: Retningslinjer fylkeslegenes behandling klager sakkyndige uttalelser retten eller fylkesnemnda. Merk at lenker til Intranett ikke virker
PDF