Helsetilsynet

Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker Del I (for Fylkesmannen)
Internserien 2/2009 (pdf) November 2016. Erstatter også IK-28/1997
Retningslinjer fylkeslegenes behandling klager sakkyndige uttalelser retten eller fylkesnemnda. Merk at lenker til Intranett ikke virker.