Hopp til hovedinnhold
Innhold

Meny

Innhold  
Internserien

test Tilsynssaker der helsepersonellet har hatt en seksuell relasjon til pasient/bruker eller utøvd grenseoverskridende seksuelle handlinger – rapport fra en intern gjennomgang

Saksbehandler: Seniorrådgiver Lisbeth Normann
Godkjent av: Direktør Jan Fredrik Andresen, 14. februar 2022
Ansvarlig avdeling: Avdeling for tilsyns- og klagesaker i helse- og omsorgstjenesten
Saksnummer: 2021/1404