Helsetilsynet

Veileder for varselhåndtering og stedlig tilsyn. Tilsynsmessig håndtering av varsler
etter alvorlige hendelser, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a.
Internserien 9/2012 (pdf)