Helsetilsynet

Veileder for sakkyndig undersøkelse av helsepersonell og utarbeidelse av rapport.
Internserien 6/2012 (pdf)