Helsetilsynet

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten
Internserien 3/2010 (pdf)