Hopp til hovedinnhold

Nasjonalbiblioteket har digitalisert mange av utgjevingane til Helsetilsynet. Dette er spesielt nyttig for gamle publikasjonar som ellers berre finst i trykt utgåve. 
Søk hjå Nasjonalbiblioteket

Bestilling av trykte publikasjonar

Eit utval eldre utgjevingar i Rapport frå Helsetilsynet finst i trykt utgåve i tillegg til nettutgåva. Opplysningar om dette finst i tilknyting til kvar enkelt rapport.

Tilsynsmelding for 2019–2004 kan bestillast i trykt versjon. Internserien og årsrapportane blir ikkje trykte.

Bestilling kan skje til telefon 21 52 99 00 eller e-post .

Publikasjonar til nokre andre institusjonar

ePub-format

Frå og med Rapport 1/2014 – 8/2019 blei alle rapportane i serien også publisert i ePub-format. ePub er ei forkorting for electronic publication og er ein open e-bokstandard. Innhald i dette formatet er eigna til å lese på nettbrett og mobile einingar. Innhaldet blir formatert til ulike einingar, skjermstorleik og skjermoppløysing.