Hopp til hovedinnhold

Nasjonalbiblioteket har digitalisert mange av Helsetilsynets utgivelser. Dette er spesielt nyttig for gamle publikasjoner som ellers bare finnes i trykt utgave. 
Søk hos Nasjonalbiblioteket

Bestilling av trykte publikasjoner

Et utvalg utgivelser i Rapport fra Helsetilsynet finnes i trykt utgave i tillegg til nettutgaven. Opplysninger om dette finnes i tilknytning til hver enkelt rapport.

Tilsynsmelding for 2019–2004 kan bestilles i trykt versjon. Internserien og årsrapportene trykkes ikke.

Bestilling kan skje til telefon 21 52 99 00 eller e-post .

 

Noen andre institusjoners publikasjoner

ePub-format

Fra og med Rapport 1/2014 – 8/2019 ble alle rapportene serien også publisert i ePub-format. ePub er en forkortelse for electronic publication og er en åpen e-bokstandard. Innhold i dette formatet er egnet til å lese på nettbrett og mobile enheter. Innholdet formateres til forskjellige enheter, skjermstørrelse og skjermoppløsning.