Når de mest sårbare blir akutt og alvorlig syke og kommer på sykehus
Artikkel fra Rapport fra Helsetilsynet 3/2014