Helsetilsynet

Hodeskade eller rusmiddelpåvirkning?
Artikkel fra Tilsynsmelding 2008