Helsetilsynet

Klager på helsepersonells oppførsel
Artikkel fra Tilsynsmelding 2008.