Helsetilsynet

Rett inn fra gata? - Bruk av vikarer i helsetjenesten
Artikkel fra Tilsynsmelding 2008.