Helsetilsynet

Tall om tvang og makt
Artikkel fra Tilsynsmelding 2008.