Helsetilsynet

Eldre og gamle som utredes og behandles i spesialisthelsetjenesten
Artikkel fra Tilsynsmelding 2009.