Helsetilsynet

Papirlaus og rettslaus? Om helsetenester til personar utan opphaldsløyve
Artikkel fra Tilsynsmelding 2009