Helsetilsynet

Straff for brot på bestemmelser i helsepersonellova
Artikkel fra Tilsynsmelding 2009.