Helsetilsynet

Legemiddelhåndtering – hva kan gå galt?
Artikkel fra Tilsynsmelding 2010.