Helsetilsynet

Når svikt i helsetjenesten rammer eldre og pleietrengende pasienter
Artikkel fra Tilsynsmelding 2010.