Helsetilsynet

Behandling av skrøpelege eldre pasientar med hoftebrot
Artikkel fra Tilsynsmelding 2011.