Helsetilsynet

Korleis etterlever helsepersonell opplysningsplikta si til barnevernet?
Artikkel fra Tilsynsmelding 2011.