Helsetilsynet

Når eldre får hjerneslag – er behandlinga god nok?
Artikkel fra Tilsynsmelding 2011.