Helsetilsynet

Ringverknader av tilsyn – kunnskap om sårbarheit og svikt
Artikkel fra Tilsynsmelding 2011.