Helsetilsynet

Hvor kan det svikte i helseforskningen?
Artikkel i Tilsynsmelding 2012