Helsetilsynet

Hvordan kan arbeidsgiver forebygge, avdekke og følge opp svikt hos helsepersonell?
Artikkel fra Tilsynsmelding 2012