Helsetilsynet

Krav til fertilitetsklinikker blir ikke alltid overholdt
Artikkel i Tilsynsmelding 2012