Helsetilsynet

Når det skjer alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten – hva da?
Artikkel i Tilsynsmelding 2012