Stor variasjon i tilsynssakene
Artikkel i Tilsynsmelding 2012