Helsetilsynet

Tilsyn med markedsføring av alternativ behandling
Artikkel i Tilsynsmelding 2012